Drept Societar

Oferim servicii de redactare documente si reprezentare in vederea intocmirii dosarului necesar pentru infiintarea si inregistrarea societatilor la Oficiul Registrului Comertului;

Servicii de redactare documente si reprezentare in vederea intocmirii dosarului necesar pentru infiintarea si inregistrarea persoanelor juridice NON profit ( asociatii si fundatii);

Serviciile noastre includ atestarea documentelor, gazduirea sediului social al societatilor, amendarea actelor constitutive, modificari ale actelor consitutive precum cooptarea de noi asociati, schimbarea sediului social, infiintarea de sedii secundare, extinderea obiectului de activitate, modificarea mandatului administratorilor a caror inregistrare la organele competente este impusa de legislatia in materie;

Consultanta, asistenta si reprezentare in instanta in cazurile conflictuale dintre asociati, precum si in contestatiile formulate impotriva rezolutiilor pronuntate de Registrul Comertului.