CONSTATAREA DE URGENTA A UNEI STARI DE FAPT - teorie si practica -

  • Mai 4, 2020
  • Av. Clara Dunel

CONSTATAREA DE URGENTA A UNEI STARI DE FAPT

- teorie si practica -

 

 

 

Constatarea unei stari de fapt reprezinta o procedura speciala, de urgenta, prin care executorul judecatoresc constata la fata locului, la cererea persoanei interesate, o anumita stare de fapt care ar putea sa inceteze ori sa se modifice in viitor.

 

Ca atare, procedura are un scop limitat, acela de observare si de atestare a unei anumite stari de fapt care ar putea sa inceteze ori sa se schimbe pana la administrarea dovezilor.

 

In practica, acest serviciu este solicitat pentru a stabili starea imobilelor pana si dupa darea in inchiriere, pentru a constata starea imobilelor din apropierea unui santier pana la inceperea lucrarilor de constructie (putandu-se astfel identifica ulterior eventualele daune cauzate bunului de vibratiile lucrarilor din santier), pentru a se constata existenta unei inundatii, pentru a se constata continutul unei pagini web/ email-urilor, s.a.

 

Conditiile de admisibilitate a procedurii:

 

Asa cum rezulta din chiar denumirea art. 364 Cod procedura civila - constatarea de urgenta a unei stari de fapt - urgenta reprezinta o conditie esentiala pentru efectuarea procedurii, iar urgenta este data de existenta unui pericol de incetare sau modificare a unei stari de fapt pana la administrarea probelor intr-un proces in curs sau intr-un eventual proces.

 

Organul competent:

 

Constatarea starilor de fapt este un instrument oferit de legiuitor prin intermediul executorului judecatoresc in circumscriptia caruia urmeaza sa se realizeze constatarea starii de fapt.

 

Procedura:

 

La cererea persoanei interesate executorul judecatoresc se va deplasa la fata locului si va incheia un proces-verbal de constatare, act ce va fi comunicat si celui impotriva caruia s-a facut constatarea, daca nu a fost de fata.

 

In cazul in care efectuarea constatarii necesita concursul partii adverse sau al unei alte persoane, constatarea nu poate fi facuta decat cu acordul acesteia.

 

In lipsa acordului partii adverse, daca acest acord este necesar, partea interesata va putea cere instantei sa incuviinteze efectuarea constatarii.

 

Efectele constatarii de urgenta a unei stari de fapt:


Daca aceasta procedura a fost corect administrata de catre executorul judecatoresc, probele conservate au aceeasi forta probanta ca si cele administrate in cursul judecatii.

 

Procesul-verbal de constatare intocmit de catre executorul judecatoresc are puterea doveditoare a unui inscris autentic. Astfel ca, prin coroborare cu art. 270 alin. 1 Cod procedura civila, procesul-verbal face dovada deplina pana la declararea sa ca fals cu privire la constatarile personale ale executorului judecatoresc percepute prin propriile sale simturi.

 

Restrictiile procedurii:

 

Desi aria de aplicare a acestei proceduri este destul de variata, ea comporta anumite restrictii:

 

- La efectuarea constatarilor, executorul judecatoresc NU poate formula concluzii sau aprecieri. Competenta acestuia in cadrul constatarii se limiteaza exclusiv la descrierea lucrurilor asa cum exista ele obiectiv la momentul efectuarii constatarii.

Cu titlu de exemplu, daca executorul judecatoresc constata urme de umezela intr-un imobil, aceasta va fi notarea sa in actul de constatare, fara a formula presupuneri/concluzii despre cauza aparitiei lor.

 

- Exista restrictii privind accesul executorului judecatoresc pentru a face constatari. Executorul judecatoresc are doar acele drepturi de care dispune solicitantul serviciului sau. Astfel, daca solicitantul poate/nu poate intra sau se poate/nu se poate afla intr-o incinta, acest lucru il poate/nu poate face si/nici executorul judecatoresc.

 

- O alta restrictie tine de natura faptului a carei constatare se solicita. Executorul judecatoresc poate constata doar acele fapte pe care le percepe prin propriile simturi in mod direct.

 

In continuare vom apela la o situatie de practica a Cabinetului nostru pentru intelegerea aplicabilitatii acestei proceduri:

 

Scurte considerente asupra situatiei de fapt:

 

In cadrul unui contract de locatiune locatarul a executat pe cheltuiala sa lucrari de reparatii si renovare a imobilului cu destinatie de sediu social ce a facut obiectul contractului, cu acordul locatorului conform conventiei partilor, lucrari ce urmau a fi amortizate pe intreaga durata contractuala.

In caz de denuntare unilaterala a contractului de catre locator, partile au prevazut obligatia acestuia de a restitui locatarului contravaloarea lucrarilor executate si neamortizate la momentul denuntarii.

 

Dupa cinci luni de derulare a contractului locatorul a notificat denuntarea unilaterala a contractului pentru indeplinirea necorespunzatoare a obligatiei de plata a chiriei de catre locatar.

 

In lipsa unui proces-verbal de constatare la finalizarea lucrarilor de reparatii/renovare, locatorul invoca caracterul voluptuar (care tine de lux si nu de necesitate) al lucrarilor si refuza restituirea contravalorii lucrarilor neamortizate.

 

Pentru asigurarea apararii drepturilor si intereselor locatarului Cabinetul nostru a oferit suportul juridic prin consiliere pentru clarificarea situatiei juridice a clientului, pentru determinarea actiunilor necesare a fi intreprinse de acesta in scopul obtinerii rezultatelor urmarite si a asigurat interfata cu organul de executare.

 

In speta a fost administrata procedura constatarii de urgenta a starii de fapt a imobilului, executorul judecatoresc retinand prin proces-verbal starea fizica a imobilului dupa efectuarea lucrarilor, la momentul notificarii denuntarii contractului.

Aceasta constatare efectuata raspunde nevoii locatarului de a dovedi intr-un proces viitor atat executarea lucrarilor cat si caracterul necesar si util al acestora prin compararea starii fizice a imobilului de la momentul denuntarii contractului cu cea retinuta prin procesul-verbal de predare primire intocmit la momentul incheierii contractului.

Constatarea starilor de fapt raspunde astfel necesitatilor cetatenilor si a mediului de afaceri, acest serviciu fiind eficient, util si usor de accesat.

 

 

 

Sursa: Cod procedura civila, jurisprudenta.